03 Откриване на твоите водещи нужди

03 Откриване на твоите водещи нужди

Резюме и основни точки:

В третата лекция от програмата студентът се запознава с 6-те нужди, които движат действията на хората и са характерни за всеки един от нас. Това са нуждата от сигурност, неизвестност/разнообразие, значимост, любов/свързаност, развитие и принос.

Модулът разглежда всичките 6 нужди в детайл, като обяснява какво представляват те в реалния живот. Всяка нужда се обсъжда отделно и е представена с различни примери, които могат да помогнат на студента да визуализира, какво всъщност означават. Идеята е човекът да се запознае със собствените си цели и нужди така, че да опознае себе си по-добре и да разбере, какво реално е важно за него в дългосрочен план.

Във формулярите за самопомощ има бланки с тест и с въпроси относно нуждите, които помагат на студента да идентифицира своите 6 нужди и начините, по които те могат да бъдат задоволени.

Въведение

• Кратко въведение към 6-те нужди

Обяснение и примери

• Сигурност

• Неизвестност/Разнообразие

• Значимост

• Любов/Свързаност

• Израстване

• Принос

Въпроси №1

• Напишете вашите 6 нужди по реда им на важност.

• Какво означава за вас тази подредба?

Въпроси №2

• Как можете да задоволите тези нужди?• Какви по-лесни начини има

Резултат

Яснота относно водещите нужди за теб – как ги търсиш и получаваш в живота си.

Домашна работа за осъзнаване

TitleLink
Човешки нужди – въпросникИзтегляне
Оценяване на Човешките нуждиИзтегляне
Човешки нужди – тестИзтегляне