04 Твоите ценности

04 Твоите ценности

План и точки:

Модулът започва с обща дефиниция на личните ценности и как те се формират от раждането до 21-годишна възраст. По време на първата част студента ще научи как личните ценности оформят уникалната им идентичност и защо е важно да разберете правилно тяхното значение. Модулът започва с няколко лесни задачи, които запознават ученика с личните ценности и тяхното значение. След това те трябва да съставят свой собствен списък с 8 примера, след като бъдат насочени към отговорите със съвети и въпроси.

Изготвянето на списък с лични ценности е важна задача в модула, последвано от подреждане на ценности и изучаване на тяхната движеща сила в живота ни. Студентът ще изпълни и задача „колелото на живота“, в която ще получи практическо ръководство за това как да оценят своето щастие и удовлетвореност от целите.

Въведение

Какво е лична ценност? От къде произлиза?

Задачи за кратка практика

Задача 1: Съставете списък с лични ценности

Задача 2: Направете йерархия с вашите лични ценности

Задача 3: „Колелото на живота“

Последни мисли: пирамидата на Маслоу

С приложенията за самопомощ студента може да направи ценноизвличане на дълбоките ценности, с колелото на живота да разбере дали са в баланс и с дневниците за навици да се фокусира как да живее в баланс с тях.

Резултат

– Яснота за твоите топ ценности.

– Яснота, партнъор, с какви ценности би бил подходящ за теб.

Домашна работа за осъзнаване

TitleLink
Дневник на Ежедн. навициИзтегляне
Ежедневни навикаИзтегляне
Дневник на действиятаИзтегляне
Цели и АнгажиментиИзтегляне
Гледайки твоето колело си отговори на тези въпросиИзтегляне
Твоето Колело на живота – УпражнениеИзтегляне
Колело на живота – празна бланкаИзтегляне
Извличане на ценностиИзтегляне
Списък с примерни ценностиИзтегляне