05 Твоите вярвания

05 Твоите вярвания

Резюме и основни точки:

Модул 5 започва с история, която показва влиянието на тези вярвания върху нагласите на хората.

В тази лекция на студентът ще има възможност да се запознае с темите за създаване на вярвания, и по-конкретно, с тези, които са негативни или ограничаващи. Има примери от живота и изследвания, които доказват огромното въздействие на негативното мислене върху децата и възрастните. Тук също студентът ще научи как вярванията се съхраняват в подсъзнанието и как този процес може да бъде обърнат чрез различни поведенчески техники.

Целта на този модул е ​​да помогне на човека да разбере влиянието на вярванията върху техния живот и да го превърне в детектив на собствените си мисловни процеси. Чрез непрекъснато практикуване, мотивация за подобряване и полезни коуч съвети, всичко е възможно!

• Въведение

История: Начало

Въздействието на ограничаващите вярвания в детството

• Вярвания

Изследвания за вярвания и мислене

Съзнателен и подсъзнателен ум

Значението на задаването на въпроси

Нагласи и факти

Вътрешен диалог

Разпознаване на вярвания

• Техники и упражнения

 Смяна на рамката

Разбиване на моделите

Създаване на котва

Комфортни зони

Край на историята

Резултат

– Разпознаване на лимитиращите (ограничаващи) вярвания, които провокират твоите страхове.

– Създаване на нови вярвания, които окриляващо те водят напред към целта.

Домашна работа за осъзнаване

TitleLink
Кажи Да, Кажи НеИзтегляне
Кой е нашия СаботьорИзтегляне
Вярвания – въпросиИзтегляне